. . .

Kouvolan Sakaristonmäen ideakilpailu: Reitit

2018

Kouvolan Sakaristonmäen ideakilpailu: Reitit

2018

Kilpailuehdotus täydentää Sakaristonmäkeä uusilla omaleimaisen identiteetin omaavilla rakentamisen kokonaisuuksilla, jotka yhdessä uusien liikkumisen reittien kanssa liittävät alueen osaksi keskustaa, samalla kunnioittaen alueen historiaa ja inspiroituen olemassa olevasta rakenteesta.

Kymenlaaksontie ja sen tuleva jatke muodostavat ehdotuksen selkeän pohjois-etelä -suuntaisen rajan urbaaniuden asteen, toimintojen laadun sekä arkkitehtonisen käsittelyn suhteen. Tien länsipuolen alueen maltillinen ja asumiseen painottuva täydennysrakentaminen on hienovaraisesti sommiteltu historiallisen rakenteen lomaan, kun taas itäpuoli on liitetty osaksi Kouvolan keskustaa ja sen toimintoja tiiviillä sekä nykyaikaisella rakentamisella, jossa eri toimintojen sekoittumisella saavutetaan ympärivuorokautista urbaania elävyyttä. Kymenlaaksontie myös jakaa alueen kahteen hitaan liikkumisen alueeseen, joita rajaavat lisäksi alueelliset kokoojaväylät.

Ehdotuksen selkärangan muodostavat historialliselta Kasarminmäeltä moderniin keskustaan johtavat kaksi uutta viher- ja kevyen liikenteen reittiä. Ensimmäinen kulkee Kymenlaaksontien jatkeen yli uutta vihersiltaa pitkin, vähentäen näin tien estevaikutusta ja vahvistaen alueen viheryhteyksien verkkoa. Toisen reitin kohokohtana toimii kaupungin sisääntuloporttina toimiva uusi pyöräsilta. Reittejä aktivoivat niiden varrelle sijoitetut toiminnot kuten viljelypalstat ja kaupunkiaukiot.

Ote arvostelupöytäkirjasta:
Ehdotus on taitavasti analysoitu kokoelma erilaisia ideoita ja teemoja. Arkkitehtuuri on kauttaaltaan hallittua ja korkeatasoista. Ehdotuksessa on paljon kiinnostavia ajatuksia. Ostoskeskus ehdotetaan säilytettäväksi ja sen ympäristöä ehdotetaan kehitettäväksi muista ehdotuksista poikkeavin keinoin. — Kirkon ympäristön täydennysrakentaminen on sommiteltu rajaamaan Pyhän Ristin kirkkoa ympäröivästä puistosta selkeä yhtenäinen asuinalue. Uudisrakennukset ottavat muotonsa, kokonsa sekä materiaalimaailmansa ympäröivästä rakennuskannasta. Olemassa olevat ja uudisrakennukset yhdessä muodostavat uusia yhteispihoja, joissa vanha ja moderni kohtaavat sulassa sovussa, ja historian kerrokset ovat osa arkipäivää. Uudisrakennukset on sommiteltu hienovaraisesti niin, ettei vanhojen rakennusten näkymiä kirkolle ole estetty, mutta näkymä ja viheryhteys itään on estetty.

+

Lisää

Projektin tiedot

Tyyppi

Lunastus
Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Sijainti

Kouvola

Vuosi

2018

Asiakas

Kouvolan kaupunki

Laajuus

59 000 m2

Tiimi

Hanna Kuivalainen
Vilma Autio
Maija Parviainen

Yhteistyökumppanit

Jouni Lehtomaa (liikennesuunnittelu)

Kouvolan Sakaristonmäen ideakilpailu: Reitit

Sulje

. . .

3 / 29