. . .

Älykäs suunnittelutyökalu purettujen rakennusosien hyödyntämiseen

2023-

Älykäs suunnittelutyökalu purettujen rakennusosien hyödyntämiseen

2023-

Purettujen materiaalien uudelleenkäyttö uudisrakennusten osina on yksi merkittävä tekijä rakennusten vähähiilisyydelle ja rakennusalan siirtymälle kiertotalouteen. Uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden kehittämisen lisäksi on huomioitava materiaalien uudelleenkäytön tuoma ulottuvuus suunnitteluun. Puretuilla materiaaleilla ja rakennusosilla suunnittelu tuo uuden elementin nykyiseen arkkitehti- ja rakennussuunnittelun tehtävälistaan ja kääntää suunnittelun prosessin ikään kuin päälaelleen: suunnitelman on taivuttava rakennusosiin.

Hankkeemme tavoitteena on tutkia, milIainen työkalu arkkitehtisuunnitteluun tarvitaan hanke- ja luonnossuunnittelua varten, ja mitä suunnittelun prosesseja voitaisiin avustaa työkalulla.

Rakennusosien uudelleenkäyttö on huomioitava jo hanke- ja luonnossuunnittelussa, sillä rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat valinnat tehdään hyvin alkuvaiheessa projektia, usein jo asemakaavoituksen aikana. Rungolla on merkittävä vaikutus rakennuksen hiilijalanjälkeen, ja työkalun tavoitteena onkin tutkia sekä tukea mahdollisimman laajaa runkoelementtien uudelleenkäyttöä.

Projektissa kehitetään demoversio suunnitteluohjelmasta, jolla purettujen elementtikerrostalojen osista voi tekoälyä hyödyntäen luoda uusia rakennusten vaihtoehtoisia suunnitelmia noudattaen tavoitteellista asuntojakaumaa. Olisiko organisaatiosi kiinnostunut testaamaan ohjelmaa? Yhteystietomme löydät täältä.

Hankkeemme Älykäs suunnittelutyökalu purettujen rakennusosien hyödyntämiseen on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

+

Lisää

Älykäs suunnittelutyökalu purettujen rakennusosien hyödyntämiseen

Sulje

. . .

3 / 29