. . .

Jokikahvila

2018 – 2019

Jokikahvila

2018 – 2019

Jokikahvila-nimisen kokonaisuuden kortteli- ja rakennussuunnitelma on laadittu Rovaniemellä sijaitsevalle asemakaavamuutosalueen osalle. Suunnitelman ideana on luoda uusi aktiivinen kohtaamispaikka Kemijoen rantaan, kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen. Uimarannan yhteyteen sijoittuu kaksi rakennusta, joissa toimivat ravintola-kahvila sekä sauna. Rantaan asettuu uusi uimalaituri. Huomiota on kiinnitetty alueen läpi kulkeviin ranta- ja moottorikelkkareitteihin ja erilaisiin yksityisyyden asteisiin rannassa.

Jokikahvilan tontin toimintojen ja rakennusten suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota hankkeelle osoitetun tontin kaupunkikuvalliseen merkitykseen ja sijaintiin kaupungin uimarannan vieressä. Rakennukset ja rakennelmat on sovitettu hienovaraisesti osaksi olemassa olevaa puistoaluetta alueen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Olemassa olevaa puustoa on säilytetty mahdollisimman paljon. Kohteen arkkitehtuuri edustaa korkealaatuista puurakentamista. Joen mahdollinen tulviminen tulevaisuudessa on otettu huomioon keskeisissä suunnitteluratkaisuissa.

+

Lisää

Projektin tiedot

Tyyppi

Ideasuunnitelma

Sijainti

Rovaniemi

Vuosi

2018 – 2019

Asiakas

Ahma Insinöörit Oy

Laajuus

510 m2

Tiimi

Maija Parviainen
Vilma Autio
Hanna Kuivalainen

Jokikahvila

Sulje

. . .

3 / 29