. . .

Sepänkallio-Storhemt kaavarunko

2019 – 2020

Sepänkallio-Storhemt kaavarunko

2019 – 2020

Sepänkallio-Storhemtin kaavarungossa hahmotellaan 7000 uuden asukkaan aktiivinen asuinalue Espoon Pohjoisen Suurpellon kulttuurihistorialliseen ja omaleimaiseen maatalousympäristöön. Kaavarunkosuunnitelma yhtenäistää ja tiivistää Espoon kaupunkirakennetta ja eheyttää suunnittelualueen yhteyksiä ympäröiviin virkistys- ja viheralueisiin. Kaupunkirakenteen pääperiaatteena on kulttuurimaisemallisesti arvokkaiden Storhemtin mäen, Gerkin kartanon ja sitä ympäröivien peltoalueiden kunnioittaminen. Alue tarjoaa puitteet kestävälle ja luonnonläheiselle elämäntavalle. Suunnitelma päivittää alueen maankäytön ratkaisua Espoon kehittyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kaavarungon pohjalta jatketaan alueen tarkempaa asemakaavoitusta.

+

Lisää

Projektin tiedot

Tyyppi

Kaavarunkosuunnitelma

Sijainti

Espoo

Asiakas

Espoon kaupunki

Vuosi

2019 – 2020

Tiimi

Maija Parviainen
Kari Kytölä

Vilma Autio
Hanna Kuivalainen

Yhteistyökumppanit

Aino Landscaping Oy
Ramboll Finland Oy
Realidea Oy

Sepänkallio-Storhemt kaavarunko

Sulje

. . .

3 / 29