. . .

Europan 14 -alue: TornioHaparanda

2017 –

Europan 14 -alue: TornioHaparanda

2017 –

TornioHaaparanta on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kaksoiskaupunki. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on ilmentää Tornion ja Haaparannan voimakasta toiminnallista kytköstä myös kaupunkirakenteen tasolla, luoden samalla resilienttiä ja tulevaisuuden megatrendeihin sopeutuvaa kaupunkiympäristöä.

Europan 14 -alueen yleisuunnitelmassa (2018) on hahmoteltu uusi, Tornionjoen jokirantaan sijoittuva kaupunginosa, joka liittyy saumattomasti sekä Tornion että Haaparannan keskusta-alueisiin. Yleissuunnitelma pohjautuu Europan 14 -kilpailun voittaneeseen kilpailuehdotukseen ”Two Cities One Heart” (TREA 2017).

Aluetta halkova E4-valtatie on muutettu suunnitelmassa urbaaniksi puistokaduksi. Pyrkimyksenä on lieventää valtatien aiheuttamaa estevaikutusta alueella sekä edesauttaa turvallisen ja tarkoituksenmukaisen kevyen liikenteen verkoston luomista. Samalla valtatien tuntumaan asettuvaa kaupunkirakennetta tiivistetään merkittävästi, ja valtatie muutetaan profiililtaan urbaaniksi keskustan kaduksi. Puistokadun varrelle sijoittuvien rakennusmassojen alimpiin kerroksiin on sijoitettu muuntojoustavia raakatiloja, joihin on mahdollista sijoittaa toimistotilojen ja etätyötilojen lisäksi erilaisia pientuotantoon liittyviä toimintoja. Sijainti vilkkaasti liikennöidyn, valtion rajan ylittävän reitin varrella takaa näille toiminnoille erinomaisen sijainnin lisäksi paljon positiivista näkyvyyttä. Alueen nykyiset ja uudet toiminnot yhdistetään lenkkimäisellä reitillä.

Yleissuunnitelman pohjalta on laadittu Tornion jokirantaan sijoittuvien, alueen eteläisimpien kortteleiden tarkempi viitesuunnitelma (2019), johon perustuen kaupunki voi käynnistää näiden kortteleiden asemakaavoituksen. Viitesuunnittelutyö sisältää mm. tarkasteluja hotellin sijoittamisesta asemakaava-alueelle. Rajakaari-puiston alueelle on luotu Energiapuisto -niminen uusi konsepti, joka sisältää suunnitelman alueelle sijoitettavasta uudesta huoltoasemasta sekä erilaisia uusiutuvien energiamuotojen esittelyyn liittyviä toimintoja. Energiapuisto toimi alueellisena pysähdyspaikkana ja nähtävyytenä.

+

Lisää

Projektin tiedot

Tyyppi

Yleissuunnitelma, asemakaavoituksen viitesuunnitelma

Sijainti

TornioHaparanda

Vuosi

2017 –

Asiakas

Tornion kaupunki, Haparanda stad

Laajuus

70000 m2

Tiimi

Vilma Autio
Hanna Kuivalainen
Maija Parviainen

Europan 14 -alue: TornioHaparanda

Sulje

. . .

3 / 29