. . .

Kankaan Suvanto

2022

Kankaan Suvanto

2022

Kilpailuehdotus Suvannonrinne ottaa lähtökohdakseen nykyisen ja tulevan ympäristön, sekä laadukkaiden piha- ja puistonäkymien tuomisen jokaiseen asuntoon. Suvannon korttelit mahdollistavat asukkaille helpon arjen ja kannustavat kestäviin valintoihin.Suunnitelma muodostuu kahdesta korttelista, joiden väliin syntyy Kankaanpuiston pohjoisosaa täydentävä puistikko. Vanha joenuoma saa uuden elämän hulevesipainanteena. Puistikosta avautuu näkymä kohti Valkoista taloa ja Piipputoria. Paperitehtaankadun varren kortteli liittyy Kankaan sydämeen ja jatkaa kerrostalovaltaista kaupunkirakennetta kohti pohjoista. Tourujoen puolen pienkerrostaloista muodostuva kortteli toimii välittäjänä pohjoisrinteen pientalojen suuntaan. Varsinainen Tourujoen suvanto rantapuiston päätteenä on omistettu oleskelulle ja saunomiselle.

Korttelit kätkevät sisäänsä pihojen sarjan, joka tarjoaa asukkaille erilaisia palveluja yhteistilojen ja pihavarusteiden muodossa. Kävelyreitti nivoo yhteen erilaiset pihan ja puistojen luonteet: Kankaanpuiston männyt työntyvät Puutarhakortteliin ja Tourujoen puiston rantakasvillisuus Liikuntakortteliin.

Korttelit tarjoavat erilaisia asumisen mahdollisuuksia ja monipuolistavat Kankaan asuntotypologioita. Tourujoen suunnalla oleva kortteli muodostuu puulofteista, kaksikerroksista raakatilamoduuleista, joita asukkaat voivat halutessaan itse rakentaa loppuun, sekä pienkerrostaloista, joissa on perheasuntoja. Paperitehtaankadun Puutarhakorttelin keskelle sijoittuvat nk. Etupihatalot, jotka koostuvat läpitalon yksiköistä, joihin kuljetaan laajan luhtikäytävän, etupihan, kautta.

+

Lisää

Projektin tiedot

Tyyppi

Kunniamaininta avoimessa arkkitehtuurikilpailussa

Sijainti

Jyväskylä

Vuosi

2022

Laajuus

23 000 m2

Tiimi

Ron Aasholm
Maija Parviainen

Kankaan Suvanto

Sulje

. . .

3 / 29